چرخ ها: فورد بر روی کامیون های آلومینیومی، اما هنوز به دنبال بازپرداخت است

Cover PhotoFord F 150 کامیون ها در نمایندگی در Weatherford Tex Aluminium نیز به ما اجازه دادند تا توانایی بسیار بیشتری در یک کامیون داشته باشیم و این چیزی است که مردم برای خرید John Hinrichs Ford رئیس جمهور از عملیات جهانی CreditJennifer Boomer برای The New York TimesFord Bet on Aluminum کامیون اما هنوز هم به دنبال سود برای یک دوره از قیمت های بالای بنزین F 150 نقطه مصرف سوخت خود را از دست داده است در حالی که مواد کلیدی آن شده است هزینه های بالاتری را دریافت کرده است WheelsByNEAL E BOUDETTEMARCH 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی داستان مگن