لوستر افراطی در ژنو می کشد در طبقه

آگهی خودروهای لوکس با موتورسیکلت های لوکس در فضای باز در ژنو می آید FloorImage The 2018 Phantom VIII اولین خودروی ساخته شده بر روی رولز رویس معماری جدید لوکس است که دارای یک شاسی آلومینیومی با قدرت بالا است. این لویتیتن دوقلو V12 توربو شارژر دارای قیمت اولیه حدود 450،000 CreditMartyn Goddard Corbis از طریق گتی ImagesBy Tom VoelkMarch 6 2018 حتی از رایج ترین اتومبیل ها، لوکس حمل و نقل را فراهم می کند که مسافر قابل اعتماد و سریع را در نظر می گیرد، اما در حالیکه بسیاری از مارک ها شما را به مقصد خود می رسانند در لوکس،