شرکت خودروسازی چینی در حال خرید 9 میلیارد دلار در دایملر است

پشتیبانی شده توسط BusinessDailyChinese خودکار Magnate می کند 9 میلیارد Stake در DaimlerBy NEAL E BOUDETTEFEB 23 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی Magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize عکس تابع var رقم قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story